การอบรมโครงการจัดอบรมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการ

การอบรมโครงการจัดอบรมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการ
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ ชูชัยบุรีศรีอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
……………………………………………………        

          ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจัดอบรมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร้างประสิทธิภาพ ทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนงานสำนักอำนวยการ นำผลจากการอบรมสัมมนาสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

          ทั้งนี้ ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายโกศล ปราคำ นายสันติ รุ่งสมัย และนางสาวทิพย์พร พันธุ์เจริญ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายสุรพล เคยบรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักอำนวยการ ร่วมสัมมนาในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สกสค.
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

6BU9p069p6_1503291217 013jqzPAI9_1503291217 cnGIeMZyFd_1503291217 Jedi5gfUKr_1503291217