คณะผู้บริหาร สกสค. และพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คนใหม่

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 08.19 น. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ( สกสค.) อย่างเป็นทางการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี นายเอกศักดิ์ คงตระกูล และ ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ และ ศ.(พิเศษ) ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมสักการะองค์เทพพระพฤหัสบดี และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้มีคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ และผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด ให้การต้อนรับ

26RNmt55DH_1508398499 FUeLrEjohb_1508398499 jZpkqpG8Uz_1508398500 mIancHQbkt_1508398500 ojwWawhnaG_1508398500 QCbqtuNOUg_1508398500 tbBLUvzpzR_1508398499 tOLnrpMTcB_1508398500 UH9DUgnl1R_1508398499