ชมย้อนหลังสัมภาษณ์พิเศษ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง “ซ่อมอดีต สร้างอนาคต สกสค.” ในรายการ Education 4.0 ทาง ททบ.5