ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2560

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี ๒๕๖o เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖o ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูศรีปริยัตยาลังการ เจ้าอาวาส วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีดังกล่าว ในครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,518,289 บาท

23167840_1957047237884239_2620470606073598586_n  23172753_1957047311217565_8786089004003381136_n 23244045_1957047244550905_7489417940294164230_n23167680_1957047097884253_5907250509450092864_n