นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร มอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563

นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับ ดังนี้ ระดับประเทศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท และระดับจังหวัด มี 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทบุคคล จำนวน 19 รางวัล ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท และประเภทหน่วยงาน จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากนั้นประธานในพิธีได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 ทุน โดย มีคณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติ

นายสมเกียรติ เจริญฉิม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน และบริหารการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ

วชิราวุธ : กราฟิก

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

4g1zaoF6UJ_1611051722 66EFWNIghg_1611051723 592W3dAgyR_1611051723 a61Tr2v6n7_1611051722 BQ9mMF5GJc_1611051723 CdJ7YKTcER_1611051722 gRf7S0SvWP_1611051722 I3VzuFAZNH_1611051722 kDUCtJH6NS_1611051722 KzGJzrXkk5_1611051722 MdMMFiGf7N_1611051722 o27wtKhbqu_1611051722 oYqDXcbeni_1611051722 pJZJwWWhgv_1611051722 QQ0tyqt0Wc_1611051723 qX4vuuOpUt_1611051722 R1CzGc47u3_1611051722 R2vrSx4N0w_1611051722 Ubf7ffrHaH_1611051722 v4yYMP5tYm_1611051723 w0u5reZMMR_1611051722 zG0oBqUgIV_1611051722 zvM3K6KHDG_1611051722