นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.