ปฐมนิเทศพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่บรรจุแต่งตั้งใหม่

ความสำเร็จ เริ่มต้นจากก้าวแรก….

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนักทรัพยากรบุคคล จัดการปฐมนิเทศพนักงานเจ้าหน้าที่ที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสมรรถนะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความเข้าใจ และการรับรู้ถึงบทบาทภารกิจของสำนักงาน ระหว่างวันที่  26 – 28 มกราคม  2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารหอประชุมคุรุสภา และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยมีนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายเอกศักดิ์ คงตระกุล ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมให้โอวาท และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมต้อนรับพนักงานเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

26907718_1993841754204787_2487286918331628805_n

27540568_1996192633969699_8615220538070058653_n 27072242_1996192507303045_6198559155051746435_n27459121_1996191793969783_6261764967756872930_n27067632_1996191247303171_1392417896634464877_n27545024_1996191400636489_3719268251409873673_n27067465_1996191380636491_8963856712071638565_n27073097_1996191730636456_2458588623567887884_n27332206_1996191397303156_8468073515078325566_n