ประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดงาน 75 ปี จดหมายเหตุ “ทวี บุณยเกตุ” กับครูไทย

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดงาน 75 ปีจดหมายเหตุ “ทวี บุณยเกตุ” กับครูไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

5z3SdtvRUa_16033577756Yk8AZf7of_1603357775AEDbckXKf4_1603357775oleKu9NcwC_1603357775 v6m2SY9Soi_1603357776