ประชุมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลครู

นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง และ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุมบุคลากรทางการแพทย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขห้วงเวลาของโรงพยาบาลครู เพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลครูต่อไป เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

0VouNL2OUA_1603358301 Dhz59yqmmK_1603358303 FEWOKPzExE_1603358303 M6wqrqcD2f_1603358300 m07KTeJkCR_1603358301 mChmJ6D4m2_1603358303 PpcxDg86zJ_1603358301 QgoNTreWjf_1603358302 v3zEiB4LwX_1603358301 z28C53CShG_1603358367