ประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. “ปรับโครงสร้างเพื่อพัฒนางาน สร้างภาพลักษณ์องค์กร”

5Mmas9XHGE_1524824274 (1)