ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคกลาง

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560 ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด ภาคกลาง ที่ร่วมประชุมทั้ง 27 จังหวัด ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

24774969_1970994259822870_4861146520701025633_n 24852289_1970994246489538_6660658851954792787_n 24862648_1970994203156209_66562038478975120_n 24900086_1970994576489505_3362188492948239767_n