ประชุมผู้อำนวยการ สกสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นายวัชรินทร์ จำปี และดร.สำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และดร.วสันต์ นาวเนียว ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เพื่อมอบนโยบาย รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำมากำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยมีนายเสกสรรค์ ไชยเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

25353937_1974574029464893_7365418998822698779_n 25446434_1974573972798232_4249120083697556716_n