ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอ็ม.เจ. เดอะมาเจสติค สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนโยบายสำคัญ 2 เรื่อง ที่เน้นให้ผู้บริหาร สกสค. ช่วยกันดำเนินการ คือ 1. เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 2. เรื่องการติดตามการชำระเงินของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทั้งนี้ ยังมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นายสำเริง กุจิรพันธ์ นายวัชรินทร์ จำปี และนายวสันต์ นาวเหนียว ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุม แนะนำตัว และมอบแนวทางการบริหารงานของสำนักงาน

 

23031661_1954985858090377_1670511113737943316_n 22886230_1954985871423709_3829921611460548255_n 23031202_1954985868090376_495205661634742543_n23032747_1954985921423704_6970316235802238066_n