พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2563

hC9Xm3FVwj_1604287197 Y1gAu0I4Wj_1604287116