ระดมความคิดวางแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

Image

ระดมความคิดวางแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Cloud Zoom meeting กับผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมี 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางการรับเรื่องร้องทุกข์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

โดยนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ว่า “ให้มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีการแบ่ง cluster เพื่อให้ครอบคลุมทั้งประเทศ และรองรับเรื่องร้องทุกข์ที่ส่งอีเมลมาตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้”

ดวงกมล : ข่าว

ผอ.พัฒนี : ภาพ

กัลยรัตน์ : เว็บไซต์

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

1 2 3 h1KFPi8u2R_1619791212