รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 11″ ร่วมรำลึกถึงครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้

1LU4lO8RKB_1602057714 6kB9mRnLdX_1602057729 cUoItgMCiD_1602057729 GJNs2bxRX9_1602057724 jMygCaZvtP_1602057730 luXcdOWVEX_1602057728 sWuyNov71F_1602057729 Un7mpADdDc_1602057684