สกสค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิภาพครู ณ โรงแรม Mida Sea Hua Hin จังหวัดเพชรบุรี