สกสค. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด”

สกสค. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด”

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด” ให้กับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 77 จังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเข้าดำรงตำแหน่ง และเพื่อให้การบริหารองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธี ซึ่งการสรรหาฯ ครั้งนี้มีผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด รายใหม่ จำนวน 39 คน เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบนโยบายในการทำงานว่า “การติดกระดุมเม็ดแรก ต้องเริ่มติดให้ถูกต้องตั้งแต่วันนี้”  ถือเป็นการเริ่มต้นในการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ มีความสร้างสรรค์งานในมิติใหม่ ๆ ตามบริบทของแต่ละจังหวัด ตามปณิธานที่ว่า “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ”

โดยการประชุมครั้งนี้มี นายประเสริฐ บุญเรือง นายณรงค์ แผ้วพลสง นายกฤตชัย อรุณรัตน์ และ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวรุ่งทิพย์ : เขียน/ภาพ

นายวชิราวุธ : กราฟิก

0uv8eUH5v4_1607330489 8hZxfiBsjh_1607330488 9xcmp55AFG_1607330489 903ds5Iyu7_1607330489 aEUHux98MU_1607339022 ALxVtHr8ak_1607330489 AXIoG3bUbl_1607330488 bsfItGJYAm_1607330488 dpm0SpD6HS_1607330489 eAmfWOXnVz_1607338197 EmOEHyuBgv_1607330489 FHDMYXQ5cH_1607330489 Gc1V8bwmAW_1607330489 GmVgbOpewg_1607338196 iNTr7agrgH_1607330488 jRXVR9f3YQ_1607330489 kC6Z0kuBBb_1607330489 kEs01m9AcG_1607330488 kxGOWKNHN7_1607330488 KxSqdx2Ehu_1607338196 L2tYsZdUcs_1607330489 lD1J43hNVC_1607330489 m1pR35FvyP_1607330488 O1CHlheBLN_1607330488 oY751Yrpoz_1607330489 PAmvJ63Lwj_1607330489 pOSTiBZiEO_1607330488 T6NrhdCxNd_1607338197 tbiAuch413_1607338196 TZgumPveuE_1607330489 tzqTr1YKZo_1607338197 V1PIhBIln5_1607330489 vopC2ebp0k_1607338196 vXmhr1EV41_1607338196 WcMq0zpKvw_1607330488 wQafpYrXM7_1607330489 y5MOnaK88u_1607330489 y7ihXtZzZf_1607330489 ZhZaf6grJc_1607330488 zl0UjvGr2S_1607330489