สกสค. ทำ MOU : จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

w7ehJedF0y_1593491267

eJcCiWbgFm_1593491174