สกสค. ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล “เสมา คัพ”

0ogqO45qxx_1615363081 74NdrIH4R7_1615363081 kDcdSTQipA_1615363081 NmCbNAI56b_1615363320 w6iamiai9o_1615363081 zd62GzuWwi_1615363081

สกสค. ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล “เสมา คัพ”

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมกีฬาหน้ากระทรวง “เสมา คัพ” ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสังกัด ในด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย การพัฒนาจิตใจ และความสามัคคี โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 6 คน หลังเลิกงาน ระหว่างวันที่ 9 – 31 มีนาคม 2564 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่จากองค์กรในกำกับร่วมกิจกรรม การแข่งขันในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นทั่วไป และรุ่นอาวุโส อายุ 50 ปีขึ้นไป มีจำนวนทั้งหมด 14 ทีม ซึ่งนักกีฬาต้องเป็นบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ

          ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีนักกีฬาฟุตซอล ลงแข่งขันในรุ่นทั่วไป จำนวน 8 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อีกทั้งโรงพยาบาลครู ของ สกสค. นำทีมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์แพทย์ปฐมพยาบาลบาดเจ็บฉุกเฉิน และคอยดูแลตลอดการแข่งขัน ทั้งนี้ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมพิธีเปิดและรับชมการแข่งขัน เพื่อให้กำลังใจนักกีฬา จึงขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ ร่วมรับชมเชียร์การแข่งขันฟุตซอล ของ สกสค. และคุรุสภา ได้ทุกเย็นหลังเลิกงาน ตามโปรแกรมการแข่งขัน ดังนี้

โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล ทีม สกสค. + คุรุสภา 

คู่ที่ วันที่ เวลา ทีม
1 11 มีนาคม 2564 17.00 น. สกสค. + คุรุสภา VS อาชีวฝีมือชน
2 15 มีนาคม 2564 17.30 น. สกสค. + คุรุสภา VS สภาการศึกษา
1 17 มีนาคม 2564 17.00 น. สกสค. + คุรุสภา VS สป.
1 22 มีนาคม 2564 17.00 น. สกสค. + คุรุสภา VS สถาบันพัฒนาครูฯ (วัดไร่ขิง)
3 23 มีนาคม 2564 18.00 น. สกสค. + คุรุสภา VS สพฐ. B
1 25 มีนาคม 2564 17.00 น. สกสค. + คุรุสภา VS กคศ.
1 29 มีนาคม 2564 17.00 น. สกสค. + คุรุสภา VS สนผ.อาชีวะ
– พิธีปิด –