สังคมสูงวัย ด้วยความห่วยใยจาก สกสค.

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปราจีนบุรี… นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีบุรี นายพงษ์ศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายประสพ ทองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการและสวัสดิภาพ และผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด กลุ่มภาคกลาง ให้เกียรติร่วมพิธีดังกล่าว
การจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูและผู้สูงอายุ ห่วงใย และใส่ใจในสุขภาพของตนเอง ตามหลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลครู ของสกสค. โดยมีนายธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการจัดงาน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปราจีนบุรี

1 2 3 4