สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารโรงพยาบาลครู

สกสค. ขานรับนโยบาย ศธ. ป้องกัน COVID-19

  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โรงพยาบาลครูขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จัดให้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารโรงพยาบาลครู เพื่อป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว เป็นการสร้างความปลอดภัย และไว้วางใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มารับบริการ โดยมี นายแพทย์วีระ ศิริรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครู นำคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครูร่วมดำเนินการครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563

2npGptBycF_1584436740 30W0p8aiuV_1584436739 745QBZfqQi_1584436739 fx4UJ82CPx_1584436699 gpRCte8oxI_1584436739 GURmAqtMO0_1584436700 Hdlg55EplN_1584436700 HuqR3ERzl0_1584436739 Obm8jDqDG9_1584436739 yu0ZdXP7Nq_1584436700