สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สกสค. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย นายประเสริฐ บุญเรือง นายณรงค์ แผ้วพลสง นายกฤตชัย อรุณรัตน์ และ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นำคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสนามหญ้า กระทรวงศึกษาธิการ

1KiMi1wENq_16024900261f5l8YKR6d_1602490025 76gU08RUfd_1602490026 JxbRS3FpgP_1602490036 lUEMWZ2vkx_1602490026 MEve10fa5V_1602490025 p27BJg3P1R_1602490025 RoLG0ZnWf9_1602490026