สำนักงาน สกสค. จัดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพกิจการ ชพส

สำนักงาน สกสค. จัดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพกิจการ ช.พ.ส.
โดย ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ

ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2559

282 281 284 283