เลขาธิการ สกสค.ขานรับนโยบาย ศธ. ป้องกัน COVID-19

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ให้องค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและถือปฏิบัติ

          ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นั้น ได้ขานรับมาตรการดังกล่าวแล้ว โดยนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า “ตนได้มอบนโยบายในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 แล้ว ในเบื้องต้นนี้ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครู ซึ่งถือว่าโรงพยาบาลครูเป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงมากกว่าส่วนงานอื่นเพราะมีครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บริการจำนวนมาก ดังนั้น จึงตั้งจุดคัดกรองด้วยการตรวจวัดไข้และบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกคนก่อนเข้ามาในอาคารโรงพยาบาลครู และจะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารโรงพยาบาลครู และเท่ามีการตรวจคัดกรองโรคยังไม่พบครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มารับบริการอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงแต่อย่างใด สำหรับในอาคารอื่นของ สกสค.  ได้จัด แอลกอฮอล์เจล ไว้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาติดต่องานทุกอาคารแล้ว และจะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อต่อไป”

          ในโอกาสนี้เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้ตรวจเยี่ยมส่วนงานต่างๆของโรงพยาบาลครูเพื่อดูความพร้อมเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ สำหรับการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายแพทย์วีระ ศิริรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครู และคณะผู้บริหาร รับนโยบายโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลครูได้รายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ทราบว่า ขณะนี้หน้ากากอนามัยสำหรับแพทย์และพยาบาล ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้นั้นใกล้จะหมดแล้วและกำลังเร่งประสานเพื่อการจัดซื้อมาให้เพียงพอต่อการใช้งานแต่ราคาค่อนข้างสูงและหายาก
2YlAjqiCLY_1583833503

7cJptOntlm_1583833541

9RD7BVgTFh_1583833503

DVnDjtOJJ9_1583833503

g5k964MdgW_1583833541

hTbg6j63SB_1583833503

uEddu8Aa6u_1583833503

uuZRZclknQ_1583833503