9 กันยายน 2563 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 17 ปี

                    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 17 ปี โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดให้มีพิธีต่างๆ ดังนี้ พิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี ณ บริเวณลานพระพฤหัสบดี พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารย์ยางกูร) ท่านทวี บุญยเกตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หน้าหอประชุมคุรุสภา และพิธีทางพุทธศาสนา จากนั้นพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร ผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 7 รางวัล แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับดี จำนวน 4 รางวัล และระดับชมเชย จำนวน 3 รางวัล และมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รางวัลการปฏิบัติงานโดยไม่มีการลาป่วย ลากิจ และมาสาย จำนวน 10 ราย โดยนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธี และมอบนโยบาย “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ”

                    นายประเสริฐ  บุญเรือง  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. และผู้ได้รับรางวัลให้การต้อนรับและร่วมพิธีครั้งนี้ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

9GRZAzOmuZ_1599739495 DfuKsE01dv_1599739495 DNUXH8sIOt_1599739494 FB6vKsseVC_1599739494 fig4l1h41P_1599739494 FQ2Rd4MHW6_1599739496 HiyUwK9Ita_1599739494 ICAifTLUqv_1599739495 is8yEuJZxR_1599739496 ja9notbDLv_1599739496 kGnXYgRpmq_1599739493 myFwbReYyu_1599739495 QE6ozhghPq_1599739496 RSFNcVjb2L_1599739493 ssH1nksWEy_1599739495 wJiOkVR2nA_1599739493 XiMq4Cr7sr_1599739495 z8Irtw5JnW_1599739496