การประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ธนาคารออมสิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง

วันที่  9  มีนาคม  2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง  หารือร่วมกันระหว่างสำนักงาน สกสค.  จังหวัดพัทลุง ผู้จัดการธนาคารออมสินทุกสาขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำกัด  เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการหักเงินเดือนชำระหนี้ โดยให้ลูกหนี้ เจ้าหนี้มีความพอใจทั้ง  2  ฝ่าย

17270884_1280786108663987_1871192621_n17270822_1280785108664087_63121694_n17270123_1280785411997390_334404420_n17274971_1280784835330781_1483597188_n17274540_1280784585330806_847124278_n17270529_1280784975330767_2144766448_n17238275_1280786138663984_182332100_n17270382_1280785688664029_1175940531_n