การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด รับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน