การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้าน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้าน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. 14  จังหวัดภาคใต้

                   เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2560  ดร.ธำรงค์  น่วมศิริ  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรและติดตามงานด้าน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  ในส่วนสำนักงาน สกสค. จังหวัด  ภาคใต้  14  จังหวัดเพื่อติดตามการดำเนินงานตรวจสอบและหาสาเหตุปัญหาการนำส่งเงินของสำนักงาน สกสค. จังหวัด และการบริหารจัดการติดตามการค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจังหวัดละ 3 คน คือ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 14  จังหวัด  พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดละ 2 คน  ซึ่งจัดระหว่างวันที่  25 – 26  สิงหาคม  2560  ณ โรงแรมเอเชียน หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

21175935_1447872928621970_98563131_n S__27279623  S__2727962921148486_1447873198621943_1190504616_n