ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อ.เมืองกระบี่

rIR8HUfdMX_1572598682

Mjh0sKrhAe_1572598681

IjqSYmcLEO_1572598676

fiACNcgDbr_1572598682

c3lXacIsIw_1572598681