นายประเสริฐ เมืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ในการเข้ารับตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2