นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เข้าเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2560  โดยพบปะและมอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง (นายประเสริฐ  เมืองแก้ว)  และพนักงานเจ้าหน้าที่

22359149_1483072865101976_1953327143_n 22323251_1482957861780143_972875472_n 22330904_1482957858446810_339150064_n 22264848_1482957848446811_2119010518_n