ประชุมคัดเลือกครูอาวุโสนอกประจำการเพื่อรับรางวัล วันครู 16 มกราคม 2563