ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง สนับสนุนผลไม้ตามฤดูกาล แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดพัทลุง