ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1