ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ส. 4 ภูมิภาค (ภาคใต้)

เมื่อวันที่ 15 – 16 สิงหาคม  2563  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ส. 4 ภูมิภาค (บูรณาการ) ภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

117280822_3195512320524680_2684562223510902786_o 117386862_3195512483857997_8161205334525124570_o 117544367_3198796490196263_393044054584432660_o 117592253_936013503545594_244741627110936014_n 117597577_586137682059943_6187926045545141027_n 117599582_1215317122150183_122595172141347071_n 117764405_304139247506139_939526395861927112_n 117799499_797523487741401_5127806824420943579_n 117954046_3195801983829047_3666262459951619664_n