ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

117444945_3198796283529617_4016208271657361037_o 117851430_308074840424610_8739000516440467251_n