ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง บรรยายผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ณ โรงแรมรอยัลล์ฮิลล์ จังหวัดสตูล