ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง เยี่ยมสมาชิกผู้ป่วยติดเตียง