ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง พบปะ ครูบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 10  พฤศจิกายน  2563  นายประเสริฐ  เมืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง พบปะ  ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ สร้างความเข้าใจด้านสวัสดิการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

54714 54715 54716 54717 5471954713