ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุงพบปะผู้อำนวยการสำนักงานบรรจุใหม่