ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพัฒนา ชมเชย ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง