ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง มอบพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ราย นางพรรณี ทองแดง