ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมายให้คำปรึกษาแนะนำคดีการฟ้องร้องและบังคับคดี