ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมเครือข่ายอำเภอศรีนครินทร์