ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุงร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนฯ จังหวัดพัทลุง