ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมกับ ชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดพัทลุง