ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมกับข้าราชการบำนาญ กลุ่ม “ชมรมคุรุสัมพันธ์ 555”