ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10