ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง นำพวงหรีดคารวะศพอาจารย์ไพรัช บุญยประสาท