ผู้อำนวยสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม กศจ. จังหวัดพัทลุง