พิธีมอบทุนการศึกษา “สมาคมทักษิณนิวยอร์คสหรัฐอเมริกา”